Director:KOJI YAMAMOTO

Cinematographer:NICHOLAS MATTHEWS

Makhaliss(Diana Acevedo)

Satsuki(Yui Ohta)

Manami(Kotomi Hirota)

Tokali(Glen Caspillo)

Ghost(Mio Kiyota)

 
MAKHALISS - KOJI YAMAMOTO
00:00 / 00:00

DIANA ACEVEDO YUI OHTA

KOTOMI HIROTA  GLEN CASPILLO  MIO KIYOTA  EIGO TANAKA 

TAKESHI MASAGO  ARASHI SHIMONOSON

Directed by KOJI YAMAMOTO  Written by KOJI YAMAMOTO  CARSTEN DAU  KENTA IKEDA

Produced by KOJI YAMAMOTO  KAZUKI ENDO  SAORI YAJIMA  HIROAKI MORI  MARIKO ARAI

YUICHIRO YATAKE  RYAN TILLOTSON  JOEY HARRIS  Director of Photography NICHOLAS MATTHEWS

Art Director SARA MATSUTAKE  IROHA FUKAYA  Sound Supervisor MATT BRODNICK  HMU REIKO FUJISAWA  Funded by KAMEI KOGYO  COAST VISION PRODUCTIONS

mome-logo-1.png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter
  • Instagram
 
 
CONTACT

© 2018 Coast Vision, LLC.